Integritetspolicy

Smarteffect Mälardalen AB (nedan kallat “Smarteffect”) är glada att du besöker vår webbplats www.vapemore.se!

Smarteffect värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vid godkännande av VapeMores köpvillkor godkänner du även vår cookies- och integritetspolicy.

För att du som kund alltid skall känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter har Smarteffect ett utarbetat arbetssätt för hur vi handskas med personuppgifter. Denna policy är Smarteffects grundläggande integritetspolicy för personuppgifter som lämnas till Smarteffect. I det enskilda fallet får du information om vilka uppgifter som du lämnar och syftet som Smarteffect kan komma att använda dem för.

Sättet att använda de personuppgifter som lämnas är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser och följer dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Det innebär att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande för att kunna logga in, göra dina inköp hos oss m.m., så förbinder vi oss att hantera dessa uppgifter i enlighet med de regler som finns avseende personuppgifter, integritet och sekretess.

Vi samlar aldrig in mer personuppgifter än nödvändigt.

Vilka personuppgifter sparar vi?

Med personuppgifter avses de uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.

De personuppgifter Smarteffect samlar in från dig som kund i och med att du genomför ett köp är följande:

Betalning via Klarna

Vi använder Klarnas checkoutmodul och det är här som du anger de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna leverera de beställda varorna till dig. I Klarnas checkout har du möjlighet att ange din e-post och postnummer för att automatiskt hämta dina personuppgifter. Vi kan inte se ditt personnummer utan endast de uppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla och leverera din order (dvs. namn, adress, telefonnummer och e-postadress). I samband med utcheckningen godkänner du också Klarnas integritetspolicy (som du finner här) där det framgår hur de behandlar dina personuppgifter. Även din IP-adress registreras i samband med ditt köp. Kategorier av personuppgifter vi får tillgång till: Namn, Adress, Kontaktuppgifter, E-postadress, Telefonnummer, Köpinformation (vilka varor som beställts). Dessa uppgifter får vi tillgång till även om du inte fullföljer köpet.

Betalning via Swish

Vi använder Redlight Media AB’s Swish-lösning ”Swish för handel (automatisk)” där du anger ditt telefonnummer anslutet till Swish för automatisk orderkoppling till betalningen. Swedbank AB får också tillgång till ditt telefonnummer vid order betald med Swish. Även din IP-adress registreras i samband med att du gör en beställning. Kategorier av personuppgifter vi får tillgång till: Namn, Adress, Kontaktuppgifter, E-postadress, Telefonnummer, Köpinformation (vilka varor som beställts) samt födelsedata (ej personnummer). Dessa uppgifter får vi eventuellt tillgång till även om du inte fullföljer köpet.

 

Därför behöver vi dina personuppgifter

I vårt digitaliserade samhälle idag finns flera anledningar till varför personuppgifter lämnas och behandlas, exempelvis för att kortköp ska kunna genomföras, säkra returer ske, identiteter bekräftas, bedrägerier undvikas eller korrekt kundservice tillhandahållas.

Vi sparar och använder dina lämnade uppgifter för att kunna lova det vi åtagit oss i kontakt och avtal med dig, bland annat för att leverera de tjänster som vi erbjuder samt kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys och utveckling, information och marknadsföring. Dessutom krävs enligt lag viss rapportering till våra svenska myndigheter. Vi använder också dina personuppgifter för att undvika problem t.ex. genom kreditupplysning.

De personuppgifter Smarteffect samlar in, lagrar och bearbetar är enbart de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna hantera ditt köp, dvs. till syfte att kunna leverera dina produkter och ta emot din betalning. Den rättsliga grunden för vår hantering av personuppgifter är därmed att vi behöver uppgifterna för att kunna fullgöra ett köpavtal mellan Smarteffect och dig som kund.

Genom att dina personuppgifter finns sparade hos oss kan din order hanteras på ett smidigare sätt och vi kan på så sätt förbättra din köpupplevelse. Din IP-adress sparas i syfte att motverka bedrägerier.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter till syfte att genomföra kundundersökningar med strävan om att förbättra webbsidan och därmed din köpupplevelse.

Vi värnar om ditt integritetsskydd och använder inte dina personuppgifter till annat än det ursprungliga syftet, vilket är beskrivet i denna policy.

Informationssäkerhet

Smarteffect använder krypterad kommunikation, via Secure Socket Layer (SSL), för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid köp.

Vi vet att du är mån om att vi skyddar dina personuppgifter från att de används felaktigt. De personuppgifter som vi behandlar är endast de uppgifter som du har lämnat till oss, t.ex. ditt namn, telefonnummer eller e-postadress. Personuppgifterna behandlas i syfte att uppfylla avtal och relationen med dig. Vi kan i detta syfte komma att dela ovan nämnda personuppgifter med våra samarbetspartners. I sådana fall använder vi internetbaserad krypteringsteknik för kommunikationen.

Dina personuppgifter hanteras endast av Smarteffect och de parter som är involverade i hanteringen av ditt köp. Dina personuppgifter kommer inte att delas med eller säljas till obehöriga.

Dina personuppgifter kommer behandlas till dess att de inte längre behövs för relationen med Smarteffect eller du begär att vi ska uppdatera eller radera vissa uppgifter.

Vi förbättrar kontinuerligt våra system och ser ständigt över regler och rutiner för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system. När vi hanterar känslig information görs det enligt vedertagna regler.

Cookies

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Personuppgifter lagras inte i cookies och kan därmed inte spåras till en specifik person.

Vissa cookies är nödvändiga för hemsidans funktionalitet. Dessa håller ordning på dina inställningar och gör din upplevelse smidigare genom att bland annat känna igen din enhet och komma ihåg dina inställningar. Utöver detta används också cookies till att samla in information om varaktigheten av ett besök, besökta sidor, om ett köp slutfördes eller demografisk information som till exempel ursprung, kön och ålder. Syftet med detta är att möjliggöra för Smarteffect att analysera webbsidans besök och vidareutveckla sajtens upplevelse.

Information som samlas in via cookies kan komma att delas med nära samarbetspartners för analytiska ändamål.

Du kan välja att stänga av cookies i din webbläsare. Dessa inställningar kan dock drabba viss funktionalitet på hemsidan och vi ber dig vara medveten om att detta kan medföra att hemsidan inte fungerar helt korrekt.

Cookies och samarbetspartners

Woocommerce

Används för att ge dig en bättre upplevelse på vår hemsida genom att spara information gällande leveransadress samt att spara din varukorg för att du enkelt ska kunna återuppta ditt köp vid ett senare tillfälle.

Google Analytics

Används för att samla in information om hur vår webbsida används. Exempelvis vilka sidor som besöks, hur lång tid en sida besöks och antal köp. Detta ger oss möjligheten att utveckla användarupplevelsen.

Ändringar i Integritetspolicyn

Smarteffect förbehåller sig rätten att när som helst kunna göra ändringar i Integritetspolicyn som är nödvändiga för att uppfylla lagkrav eller åtgärda störningar. Samtliga ändringar kommer att publiceras i detta dokument.

 

Frågor till Smarteffect AB

Om du har frågor kan du alltid ta kontakt med oss på Smarteffect. Du kan när som helst begära kostnadsfri information om dina egna personuppgifter, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information kan du skicka ett e-mail till oss till adressen som anges nedan. I begäran anger du ditt namn och personnummer så skickas informationen till din folkbokförda adress med rekommenderad post.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Notera dock att vissa avtal och samspel mellan dig och Smarteffect kan förutsätta behandling av personuppgifter för att kunna genomföras eller bibehållas.

Personuppgiftsansvarig:

Smarteffect Mälardalen AB

Org.nr 559016-7630

Carlavägen 58A

633 51 Eskilstuna

E-post: [email protected]

Telefon: 010 – 25 25 299

För mer information är du välkommen att kontakta VapeMores kundservice här på hemsidan eller på 010- 25 25 299.

 

Uppdaterad 2018-05-24